תנאי שימוש

כללי:

1.AllSilver925.co.il הינו אתר אינטרנט (להלן "האתר") למכירת תכשיטים ואביזרי אופנה.

2. כל המבצעת רכישה / הזמנה דרך האתר או השתמשה באתר מסכימה עם תקנון זה, לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או
הנהלת האתר ו/או בעלי האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

3. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן שום התראה ו/או הודעה מוקדמת.

4. האתר עושה את כל שיבכולתו כדי לוודא מעל ספק שמלאי האתר עדכני כל הזמן אך לעיתים יכולות להיות טעויות במלאי והאתר אינו מתחייב להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר.

5. האתר עושה את כל יכולתו על מנת לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה מידע שלם ומדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב כמובן, אי דיוקים ו/או שגיאות והאתר לא ישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן בכל צורה.

6. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. 

7. הנהלת האתר רשאית לעדכן ולשנות את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בכל הודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה ושילמת על ידי דרך המוסכמת על האתר. אם יצא ועודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה כולל התשלום המלא בעבורה, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכני באתר.

8. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות ממגוון סוגים. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, זאת בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

9. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). וכמו כן הם חלים גם על השימוש באתר בין אם זה באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם זה באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

10. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוחה כל שימוש שהוא, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.

11. התקנון כתוב בלשון נקבה, אך הכוונה הינה גם לזכר.

 

שירות הלקוחות:

1. לכל שאלה או בירור לגבי כל נושא ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של האתר בדואר אלקטרוני info@allsilver925.co.il או בטלפון 03-7201673.

 

ביצוע הזמנות דרך האתר:

1. על הלקוחה באתר יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הדרושים באתר באופן מדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, האתר לא יוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

2. עם ביצוע ההזמנה ע"י הלקוחה, יבוצע תשלום על ידי הלקוחה באמצעות חברת פיי פאל, עם השלמת התשלום, תישלח הודעה על כך ללקוחה באמצעות דואר אלקטרוני מחברת פיי פאל שהעסקה אכן אושרה.

3. פרטי ההזמנה כפי שהזינה הלקוחה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי העסק יהוו ראייה לנכונות דרך הפעולה.

4. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני האתר במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אך במידה ולא צויין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא  הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא יהיה האתר מחויב במכירת המוצר, ולרוכשת לא תהיה כל טענה שהיא ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין אם זה נזק ישיר או אם זה נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג' כתוצאה מכך. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוחה כל סכום שהוא ששילמה בעבור המוצר/ים. יש להדגיש ולהבהיר, ייתכנו מצבים שבהם על אף שפריט מסוים מוצג למכירה באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ו/או לא ניתן לספקו ממגוון סיבות – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוחה לא תהא טענה שלהי בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לאתר על ידי הלקוחה.

5. כל לקוחה תהיה רשאית להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס התשלום – אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוחה יישמר במאגר האתר כיעד המבוקש של הלקוחה.

6. יודגש כי האתר יהיה זכאי ורשאי שלא לאשר הזמנה של לקוחה מכל סיבה שהיא וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי כמו במקרים שבהם ישנו מחדל העלול לפגוע בדרך כשלהי באתר או בעובדי האתר, או במידה ויש חשד כשלהו לעבירה על חוק.

7. לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוחה לתנאי השימוש , הנהלת האתר רשאית ויכולה, אך כמובן לא חייבת, להציג ו/או לשלוח ללקוחה עדכונים מסוגים שונים באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע מגוון על שירותים ומוצרים, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר.

8. בכל בקשה שהיא לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח, הביטול כפוף לכך שהלקוחה תחזיר את המוצר באריזתו המקורי, זאת ללא ללא שימוש ובמצבו המקורי לאתר על חשבונו.

9. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוחה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל (או כל שירות תשלום זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי האתר, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוחה לשם השלמת העסקה או ביטולה.

10. בתשלום באמצעות חשבון פייפאל תתבקשי להזין את פרטי חשבונך הקיים באתר פייפאל או תוכלי לבחור לפתוח חשבון פייפאל במהירות או לשלם באמצעים שונים שאתר פייפאל מעמיד לרשות הלקוחה ללא פתיחת חשבון. האתר יוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות  של פייפאל, ולא של האתר.

 

זמן אספקת הסחורה:

1. דואר רשום למשלוח הסחורה ישלח בדואר רוסיה (לאחר הגעה לארץ יטופל ע"י דואר ישאל) וזמן האספקה הינו עד 14 ימי עסקים. הלקוחה תקבל לדואר האלקטרוני מספר מעקב ותוכל לקבל מידע על הסטטוס של החבילה באתר דואר רוסיה ולאחר הגעת החבילה לארץ באתר דואר ישראל.

2. ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, והם אינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג, חג וחול המועד.

3. האתר יעשה כל שביכולתו על מנת להוציא את המשלוח תוך יום עסקים אחד אך לעיתים הדבר עלול להתעכב.

4. האפשרות להזמין מוצרים באתר הינה מוגבלת לאזורים זאת בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל.

 

שמירה על סודיות

1. האתר אינו שומר מספרי כרטיסי אשראי.

2. האתר משתמש בתקני האבטחה הגבוהים של חברת אחסון האתרים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיו.

3. חברת הסליקה הנותנת שירותי סליקה באתר הינה חברת פייפאל, חברת בנקאות בינלאומית אינטרנטית. במעמד ההזמנה, קרי הזמנת פרטי כרטיס האשראי, מופעלים אמצעי אבטחה מגוונים, הפועלים על בסיס טכנולוגיית זיהוי, אימות, קידוד והצפנה מהמתקדמות בעולם, כך שאת יכולה לגלוש, להזמין מוצרים ולמסור את פרטיך בביטחון מלא.

 

אחריות האתר:

1. האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים בשום צורה ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי ו/או מיוחד, שיגרם לגולשת ו/או למשתמשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא -  זאת לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

2. במידה ונפלה טעות בתיאור המוצר באתר, לא יחייב הדבר את האתר ו/או את הנהלת האתר.

3. בכל מקרה לא ישא האתר באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

4. האתר אינו אחראי לשימוש שתעשה הלקוחה ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות ו/או כל שימוש אחר במוצרים.

5. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים ביותר במועד המבוקש. אם סבורה הלקוחה שהמוצרים שרכשה באמצעות האתר ו/או השירותים המוצעים לוקים בפגם  כלשהו, היא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות של האתר בטלפון 03-7201673 או דואר אלקטרוני info@allsilver925.co.il , והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.